Φιμέ: Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε. Πότε είναι παράνομα; Τι προβλέπει η νομοθεσία;

Φιμέ μεμβράνες στο αυτοκίνητο. Τελικά τι ισχύει; Πόσο... φιμέ είναι νόμιμο/παράνομο; Ποιες είναι οι εξαιρέσεις; Ποιος τύπος φιμέ απαγορεύεται σε κάθε περίπτωση;

pornohub
sex videos
mallu sex blonde girlfriend wants to fuck point of view.
Βρείτε μας στο
Φιμέ

Οι αντηλιακές μεμβράνες ή όπως είναι ευρέως γνωστά, τα «φιμέ», είναι ένα θέμα που απασχολεί συχνά τους οδηγούς. Μάλιστα, έχω παρατηρήσει από τα σχόλια που διαβάζω στα social media του TractioN αλλά και από τα μηνύματα που λαμβάνουμε, πως επικρατεί μια σύγχυση σχετικά με το τι προβλέπει η νομοθεσία.

Όρια συντελεστών μετάδοσης φωτός σε υαλοπίνακες οχημάτων

Τι ισχύει τελικά; Πότε είναι παράνομα; Πότε επιτρέπονται; Σε ποια κρύσταλλα και σε ποιο βαθμό φωτεινότητας επιτρέπονται/απαγορεύονται; Αυτά τα ερωτήματα θα απαντήσουμε σε αυτό το άρθρο, όχι εμείς αλλά η ίδια η νομοθεσία. Και αυτό γιατί από το 2008 έχει οριστεί λεπτομερώς νομοθετικά το τι επιτρέπεται και τι όχι. Πάμε λοιπόν να δούμε τι προβλέπει η νομοθεσία, όπως αυτή έχει διατυπωθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Αρ. Φύλλου 1069 (10 Ιουνίου 2008).

Άρθρο 2
Όρια συντελεστών μετάδοσης φωτός σε υαλοπίνακες οχημάτων
1. Ο ελάχιστος συντελεστής μετάδοσης φωτός των εγκεκριμένων υαλοπινάκων των κυκλοφορούντων οχημάτων καθορίζεται σε:
α) 75% για τον εμπρόσθιο ανεμοθώρακα.
β) 70% για τους υαλοπίνακες εκατέρωθεν της θέσης του οδηγού.
γ) 70% για τους πίσω πλευρικούς υαλοπίνακες και τον οπίσθιο ανεμοθώρακα, εφόσον το όχημα δεν φέρει πλευρικούς καθρέφτες.
2. Εάν το όχημα φέρει πλευρικούς καθρέφτες, δεν υφίσταται ο περιορισμός του εδαφίου (γ) της παρ. 1 του παρόντος άρθρου ως προς το συντελεστή μετάδοσης φωτός των πίσω πλευρικών υαλοπινάκων και του οπίσθιου ανεμοθώρακα.
3. Υαλοπίνακας με ένδειξη «V» δεν εμπίπτει σε περιορισμούς αναφορικά με το συντελεστή μετάδοσης φωτός

Ακολουθεί το σχετικό απόσπασμα από το Φ.Ε.Κ.

Άρθρο 3
Προϋποθέσεις και περιορισμοί στην επικόλληση μεμβρανών σε υαλοπίνακες οχημάτων
1. Οι μεμβράνες που επικολλούνται στους υαλοπίνακες των οχημάτων θα πρέπει να είναι πιστοποιημένες από κράτος μέλος της Ε.Ε., από κράτος της ΕΖΕΣ το οποίο είναι συμβαλλόμενο μέρος της Συνθήκης ΕΟΧ ή από την Τουρκία, για τοποθέτηση και χρήση σε οχήματα.
2. Δεν επιτρέπεται σε κανένα όχημα τόσο στον εμπρόσθιο ανεμοθώρακα όσο και στους υαλοπίνακες εκατέρωθεν της θέσης του οδηγού, η επικόλληση μεμβρανών οι οποίες μεταβάλλουν το συντελεστή μετάδοσης φωτός των εδαφίων (α) και (β) της παρ. 1 του άρθρου 2 της παρούσας. Επιτρέπεται, όμως:
α) Η επικόλληση «λωρίδας» μεμβράνης πλάτους έως 10 εκατοστών (μετρούμενη από την πάνω πλευρά του υαλοπίνακα) για την αντιθαμβωτική προστασία του οδηγού και
β) Η επικόλληση μεμβράνης περιορισμού υπεριώδους ακτινοβολίας.
3. Στους υπόλοιπους υαλοπίνακες του οχήματος γίνεται αποδεκτή η επικόλληση μεμβράνης σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στο άρθρο 4 της παρούσας.
4. Δεν επιτρέπεται σε κανένα υαλοπίνακα οχήματος η επικόλληση μεμβρανών τύπου καθρέφτη. Ως τέτοιες θεωρούνται μεμβράνες με συντελεστή ανάκλασης μεγαλύτερο του 25%.
5. Στις περιπτώσεις που το όχημα είναι εφοδιασμένο με φως πέδησης στον πίσω υαλοπίνακα, στο σημείο της φωτιστικής επιφάνειας αυτού δεν επιτρέπεται η επικόλληση μεμβράνης.

Εξαιρέσεις:
Άρθρο 8
Ειδικές ρυθμίσεις – Εξαιρέσεις – Έλεγχος (αντιπροσώπου – εγκαταστάτη)
1. Οδηγοί που έχουν προβλήματα υγείας τα οποία επηρεάζονται από την ηλιακή ακτινοβολία (μάτια, δέρμα κ.λπ.), μπορούν να επικολλούν μεμβράνες στους υαλοπίνακες του οχήματός τους, εφόσον έχουν εξεταστεί από Δ.Ι.Ε. και υπάρχει σχετικό «Πόρισμα Εξέτασης», σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ’ αριθμ. 47919/5195/03 (Β΄ 1205)
κοινή υπουργική απόφαση, όπως αυτή ισχύει. Οι λεπτομέρειες εφαρμογής σχετικά με τον τρόπο εξέτασης των υποψηφίων οδηγών και οδηγών της παραγράφου αυτής
θα καθοριστούν από την αρμόδια υπηρεσία.
2. Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης εξαιρούνται όσα οχήματα δεν εμπίπτουν στην υποχρεωτική εφαρμογή της Οδηγίας 92/22/ΕΟΚ του Συμβουλίου των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, καθώς και του Κανονισμού Αρ. 43 της Οικονομικής Επιτροπής για την Ευρώπη των Ηνωμένων Εθνών.
3. Οι εκδίδοντες τις βεβαιώσεις του άρθρου 6 της παρούσας απόφασης (αντιπρόσωποι και εγκαταστάτες) υπόκεινται σε έλεγχο από τις Υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων της χώρας. Η απόφαση ισχύει από την δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ακολουθεί η Βεβαίωση Τοποθέτησης Μεμβράνης:

Δείτε εδώ αναλυτικά το Φ.Ε.Κ. και κατεβάστε το σχετικό αρχείο PDF

tamilsexstories
sex videos nice view on my hungry gaping pussy.
https:/www.auntysextube.com cream pie cravings.
mm
Ο Μιχάλης έχει σπουδάσει Δημοσιογραφία και Διεύθυνση Παραγωγής Οπτικοακουστικών Έργων. Η επαγγελματική του ενασχόληση με τον ειδικό τύπο του αυτοκινήτου ξεκίνησε με την αυγή της νέας χιλιετίας και έκτοτε δεν σταμάτησε, καθώς έχει εργαστεί στα μεγαλύτερα περιοδικά και sites του χώρου, ενώ έχει οδηγήσει περισσότερα από 2.000 αυτοκίνητα στα 20+ χρόνια της επαγγελματικής του καριέρας! Λατρεύει τα αυτοκίνητα σε κάθε... κλίμακα και όταν δεν ασχολείται με αυτά, δημιουργεί videos και παίζει κιθάρα.

E-mail: mdiveris@traction.gr