Page 13 - TRACTION 128
P. 13

ΑΠΟ ΤΟΝ ΘΑΝΑΣΗ ΧΟΥΝΤΡΑ


                                µπορούσε να είναι µέλος της οικογένειας, ενώ το άλλο θα αισθάνεται
                                αποστροφή. Και δεν θα καταλαβαίνει γιατί ο κολλητός του φίλος τα
                                πάει τόσο καλά µε τα ζώα ενώ το ίδιο το λούζει κρύος ιδρώτας µόλις
                                τα βλέπει. Και αντίστροφα, γιατί ο φίλος του δεν θέλει τα σκυλιά και
                                παίρνει δρόµο, ενώ είναι τόσο καλά και φιλικά.
                                Ωστόσο και για τα δύο είναι απολύτως αναµενόµενο ότι θα συνέβαι-
                                νε αυτό...

                                Ο κανόνας της πρώτης φοράς
                                Η διαδροµή που θα ακολουθήσει το νερό στην πρώτη φορά που θα
                                κυλίσει στην πλαγιά είναι απόλυτα καθοριστική για τη συνέχεια και τη
                                µορφή που θα έχει «ο ποταµός» που θα έχει σχηµατιστεί ύστερα από
                                µερικά χρόνια.
                                Όταν σχηµατιστεί το πρώτο αυλάκι, έχει καθοριστεί και η πορεία που
                                θα πάρουν τα πράγµατα.
                                Αν ένα παιδί από την πρώτη φορά που θα µπει σε ένα αυτοκίνητο
                                τοποθετηθεί στο παιδικό του κάθισµα και δεθεί, το πρώτο νερό
                                έχει κυλίσει και το αυλάκι έχει σχηµατιστεί. «Έτσι γίνονται τα πράγ-
                                µατα όταν µπαίνουµε σε αυτό το µεγάλο παιχνίδι» σκέφτεται κι ας
                                µην το λέει. Και πλέον ξέρει τι το περιµένει την επόµενη φορά που
                                θα µπει στο αυτοκίνητο: «Θα καθίσω σε αυτό το σηµείο και αυτά
                                τα λουριά θα κάνουν κλικ στην κοιλιά µου...». Το καθισµατάκι γίνε-
                                ται booster και µετά ζώνη. Και τώρα έχεις ένα αναπτυγµένο παιδί
                                που έχει κυλίσει µπόλικο νερό στη σαφώς διαµορφωµένη κοίτη
                                στον εγκέφαλό του. Είναι 12 χρονών και κάνεις το πείραµα να του
                                προτείνεις να µη φορά πια ζώνη. Υποψιάζεστε τι θα του συµβεί;
                                Θα το λούσει κρύος ιδρώτας, θα αισθάνεται άβολα, αµήχανα,
                                άσχηµα, δεν θα του αρέσει. Άρα θα επιλέγει να φορά ζώνη όχι
                                (µόνο) για την ασφάλειά του, αλλά γιατί αυτό θέλει, έχει συνηθίσει
                                και προτιµά.
       Όταν γεννιόµαστε ο εγκέφαλος ως γνωστικά στοιχεία περιλαµβάνει  Στην αντίθετη περίπτωση, ένα παιδί που µέχρι τα τέσσερα είναι στην
       µόνο τις απαραίτητες λειτουργίες για την επιβίωση.  αγκαλιά της µάνας, µέχρι τα οκτώ κυκλοφορεί ελεύθερο στα πίσω
       Στην πορεία της ζωής και από τις πρώτες ακόµη ηµέρες της, τα  καθίσµατα, η απόφαση να περιοριστεί πλέον στο παιδικό κάθισµα θα
       ερεθίσµατα που δέχεται γίνονται «νερό που κυλά στην πλαγιά» και  φέρει τα ίδια ακριβώς αποτελέσµατα: θα το λούσει κρύος ιδρώτας, θα
       διαµορφώνουν πεποιθήσεις και συνήθειες. Στην αρχή έχουν να  αισθάνεται άβολα, αµήχανα, άσχηµα, δεν θα του αρέσει.
       κάνουν µόνο µε το φως, τους ήχους και τις µυρωδιές, όσο περνούν  Τι άλλαξε; Τα πρώτα ερεθίσµατα!
       οι εβδοµάδες και οι µήνες κάθε τι που γίνεται αντιληπτό µε τις αισθή- Με τον ίδιο τρόπο, οι πρώτες φορές είναι απόλυτα καθοριστικές για τη
       σεις αποτελεί «νέο νερό» που κυλά στην καθαρή και λεία µέχρι τότε  µετέπειτα ζωή του για το...
       «πλαγιά».                     πώς θα περνά τον δρόµο,
       Αν ένα παιδί ανοίξει τα µάτια του και δει µέσα στην οικογένεια έναν  αν θα φορά κράνος (στο ποδήλατο ώστε να το θέλει και στη
       σκύλο, αυτό το παιδί θα περάσει τη ζωή του θεωρώντας ότι ένας ή  µοτοσυκλέτα),
       περισσότεροι σκύλοι είναι µέλη της οικογένειας. Και θα τα πηγαίνει µια  αν θα σέβεται τους άλλους, αντιγράφοντας τη συµπεριφορά του
       χαρά µε τα σκυλιά αλλά και τα ζώα γενικότερα σε όλη του τη ζωή. οδηγού στο αυτοκίνητο του οποίου είναι µέσα,
       Αν το ίδιο παιδί δει πρώτη φορά σκύλο στην ηλικία των τριών ετών  αν θα οδηγεί µε κινητό ή θα αποδέχεται ο οδηγός να µιλά στο
       και λάβει τις οδηγίες ότι τα ζώα αυτά είναι άγρια και έχουν αρρώστιες,  κινητό,
       θα του είναι πολύ δύσκολο να αποδεχθεί σκύλο ή άλλο ζώο σαν  τι θα κάνει µε το άδειο µπουκάλι που κρατά στα χέρια του.
       συντροφιά.                    Όσο νωρίτερα «δείξουµε» την πρώτη φορά και απαρέγκλιτα για
       Η διαφορά στα παραπάνω είναι απλά και σχηµατικά, ότι «το νερό  τους πρώτους τρεις µήνες τόσο πιο σαφές θα είναι το αυλάκι, ώστε
       πήρε άλλο δρόµο» στον εγκέφαλο του κάθε παιδιού στις δύο περι- το επόµενο νερό να έχει µοναδική επιλογή να κυλίσει στην ίδια κοί-
       πτώσεις. Και στο κάθε παιδί, το επόµενο νερό που κύλισε πήγε στο  τη. Αυτά θα είναι τα µοτίβα που θα καθορίζουν τον τρόπο ζωής τους.
       ήδη σχηµατισµένο αυλάκι.             «Μετά», για να αλλάξει πορεία η κοίτη, θέλει πολλή δουλειά.
       Κάθε επόµενο σκυλί ή γατί, για το ένα θα είναι ένα φιλικό ζώο που θα  Και θα ξαναρχίζουν τα ευχολόγια για την «επόµενη γενιά»...

                                                 TRACTION MAGAZINE 13
   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18