Βαριά “καμπάνα” σε πρατήριο καυσίμων λόγω…

Το πρόστιμο βεβαιώθηκε από το Τμήμα Εμπορίου της Περιφέρειας Θεσσαλίας σε πρατήριο καυσίμων του Βόλου. Δείτε ποια παράβαση προέκυψε έπειτα από δειγματοληψία!

pornohub
sex videos
mallu sex blonde girlfriend wants to fuck point of view.
Βρείτε μας στο
πρατήριο καυσίμων

Μη κανονικό χαρακτηρίστηκε το δείγμα σε πρατήριο καυσίμων του Βόλου, αφού κατά τη διαδικασία του ελέγχου βενζίνης 95 οκτανίων διαπιστώθηκε ότι περιείχε αυξημένη ποσότητα κινιζαρίνης και τάση ατμών μεγαλύτερης πίεσης από το επιτρεπόμενο. Το Τμήμα Εμπορίου της Περιφέρειας Θεσσαλίας επέβαλε πρόστιμο ύψους 60.000 ευρώ σχεδόν ένα χρόνο μετά, αφού ο έλεγχος πραγματοποιήθηκε στις 28 Ιουνίου του 2021.

Λαθραία καύσιμα: Έτσι τα διοχέτευε στην αγορά το πρατήριο καυσίμων (+video)

Ακολουθεί η σχετική απόφαση της Περιφέρειας Θεσσαλίας: Ειδικότερα σύμφωνα με την απόφαση «Επιβλήθηκε στις 9-6-2022 στον ____________, με έδρα ___________, διοικητικό πρόστιμο ύψους εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ, σύμφωνα με την παράγραφο 8.1.ii του άρθρου 1 της αριθ. Δ19/Φ11/οικ. 13098/1156/2010 Υ.Α. (ΦΕΚ Β΄ 1039) «Κατηγορίες παραβάσεων του Ν. 3054/2002 (ΦΕΚ 230 Α΄), όρια προστίμου ανά κατηγορία και άλλα σχετικά ζητήματα – Σφράγιση εγκαταστάσεων», για παράβαση της παραγράφου 5 του άρθρου 20 του Ν. 4177/2013 (ΦΕΚ Α΄ 173) «Κανόνες ρύθμισης της αγοράς προϊόντων και της παροχής υπηρεσιών και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει σήμερα, επειδή μετά από δειγματοληψία του προϊόντος «ΒΕΝΖΙΝΗ ΑΜΟΛΥΒΔΗ 95 FUELSAVE (BIO)», που διενεργήθηκε στις 28- 6-2021 στο πρατήριο υγρών καυσίμων που διατηρεί ______________– διαπιστώθηκε ότι πρόκειται για δείγμα βενζίνης αμόλυβδης ΜΗ ΚΑΝΟΝΙΚΟ, διότι το ΔΕΙΓΜΑ Α: α) περιέχει κινιζαρίνη 2,40 mg/l αντί του προβλεπομένου 3mg/l και β) έχει τάση ατμών 64,3 kpa αντί του μεγίστου επιτρεπομένου 60 kPa για τη βενζίνη με προδιαγραφές θερινής περιόδου και το ΔΕΙΓΜΑ Β: α) περιέχει κινιζαρίνη 2,29 mg/l αντί του προβλεπομένου 3mg/l και β) έχει τάση ατμών 67,7 kpa αντί του μεγίστου επιτρεπομένου 60 kPa για τη βενζίνη με προδιαγραφές θερινής περιόδου, σύμφωνα με την αριθ. πρωτ. 30/010/000/3/2022/28-2-2022 Απόφαση του Ανώτατου Χημικού Συμβουλίου (Α.Χ.Σ.) της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)″.


Η εν λόγω περίληψη συντάχθηκε και θα αναρτηθεί στο δικτυακό τόπο της Περιφέρειας Θεσσαλίας, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 24 του Ν. 4177/2013

Πηγή: www.thessaliatv.gr

tamilsexstories
sex videos nice view on my hungry gaping pussy.
https:/www.auntysextube.com cream pie cravings.